OGLplus (0.52.0) a C++ wrapper for OpenGL

nothing.hpp
1 
12 #ifndef OGLPLUS_UTILS_NOTHING_1405300736_HPP
13 #define OGLPLUS_UTILS_NOTHING_1405300736_HPP
14 
15 namespace oglplus {
16 
17 // Nothing
18 struct Nothing
19 {
20  typedef Nothing Type;
21 };
22 
23 } // namespace oglplus
24 
25 #endif

Copyright © 2010-2014 Matúš Chochlík, University of Žilina, Žilina, Slovakia.
<matus.chochlik -at- fri.uniza.sk>
<chochlik -at -gmail.com>
Documentation generated on Mon Sep 22 2014 by Doxygen (version 1.8.6).